Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Επιχειρηματικές Συνεργασίες

Αρχική Σελίδα > Καριέρα > Επιχειρηματικές Συνεργασίες

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι ανοικτό σε επιχειρηματικές συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας και καλωσορίζει νέες έρευνες με πιθανούς συνεργάτες προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τo Τμήμα ενθαρρύνει το ακαδημαϊκό προσωπικό του να συμμετέχει ενεργά σε συνεργασίες και παρέχει υποστήριξη σε όλα τα στάδια των απαραίτητων αλληλεπιδράσεων/ ερευνητικών δραστηριοτήτων με εξωτερικούς φορείς του ναυτιλιακού και μεταφορικού κλάδου.

Πλεονεκτήματα των επιχειρηματικών αυτών συνεργασιών:

  • Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας επωφελούνται από την ανάπτυξη σχέσεων με το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος για την επίλυση κοινών ερευνητικών ζητημάτων.
  • Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει την ευκαιρία να συνάψει επωφελείς συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας που έχει πραγματικό αντίκτυπο στη βιομηχανία.

Ήδη, το Τμήμα έχει συνάψει πλήθος συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς δημιουργώντας έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για την επίλυση δύσκολων ζητημάτων, τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πράξη και την πρόσβαση σε νέες γνώσεις. Μερικές από τις πρόσφατες συνεργασίες περιλαμβάνουν:

  • Συνεργασία με μεγάλη εταιρεία διαχείρισης πληρωμάτων που εδρεύει στην Ελλάδα με γραφεία στις Φιλιππίνες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ουκρανία. Στόχος της συνεργασίας ήταν η επιστημονική ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, η αξιολόγηση της δυναμικής της πελατειακής της βάσης και η ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ με στόχο την αύξηση των δυνητικών πελατών της εταιρίας και τη βελτίωση τη απόδοσής της.
  • Συνεργασία με μεγάλο, διεθνή οργανισμό εκπροσώπησης ναυτικών με στόχο τη μέτρηση και αξιολόγηση των πτυχών ευημερίας των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία διαφόρων σημαιών και την εξέταση της επίδρασής της ευημερίας σε εργασιακά αποτελέσματα.