Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

BLUE AIR Project: Support the development of a regional innovation system for the Adriatic-Ionian area


“BLUE AIR Project: Support the development of a regional innovation system for the Adriatic-Ionian area” (https://blueair.adrioninterreg.eu/news/the-first-steering-group-sg-meeting-was-held).

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ