Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Επίσημη έναρξη του έργου «Βελτίωση της ποιότητας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικονομιών της Κροατίας, της Ελλάδας και της Σουηδίας


Το έργο «Βελτίωση της ποιότητας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικονομιών της Κροατίας, της Ελλάδας και της Σουηδίας» που υποστηρίζεται από την DGREFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοξενήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ξεκίνησε επίσημα! Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι Σουηδικές περιφέρειες Gotland και Öckerö και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κροατίας, υπό χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τα νησιά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία στις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούν να βελτιωθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης και τα πρότυπα ευημερίας σε μέρη που αντιμετωπίζουν νησιωτικό χαρακτήρα, χαμηλή πυκνότητα, εποχικότητα και απομόνωση από τις αγορές. Τα επόμενα δύο χρόνια οι εταίροι του έργου θα εργαστούν με δεδομένα, επιτόπιες επισκέψεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να αναπτύξουν μια εργαλειοθήκη πολιτικής που μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ