Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Το BLUEAIR σε συνεργασία με την Living Prospects Ltd σχεδιάζουν την διαδικασία αμοιβαίας μάθησης για τις καινοτόμες πολιτικές στη Γαλάζια Ανάπτυξη


«Το BLUEAIR σε συνεργασία με την Living Prospects Ltd σχεδιάζουν την διαδικασία αμοιβαίας μάθησης για τις καινοτόμες πολιτικές στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://blueair.adrioninterreg.eu/news/co-designing-the-blueair-mutual-learning-process-on-blue-growth-innovation-policies»

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ