Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαυροβουνίου στα πλαίσια του έργου BLUEAIR, διοργάνωσε πιλοτική άσκηση Entrepreneurial Discovery Process (EDP) με σκοπό την επικύρωση αναγνωρισμένων περιοχών Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή ADRION


Το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαυροβουνίου στα πλαίσια του έργου BLUEAIR, διοργάνωσε πιλοτική άσκηση Entrepreneurial Discovery Process (EDP) με σκοπό την επικύρωση αναγνωρισμένων περιοχών Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή ADRION. Η ανατροφοδότηση από το EDP στο πλαίσιο του έργου θα χρησιμεύσει ως βάση για τη δημιουργία μιας μακροπεριφερειακής καινοτόμου στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιωθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οι νέες ευκαιρίες αγοράς στη γαλάζια ανάπτυξη της περιοχής του προγράμματος ADRION.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ