Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Διαδικτυακό Εργαστήριο διασυνοριακής συνεργασίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στις 17:00


Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Διαδικτυακό Εργαστήριο διασυνοριακής συνεργασίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στις 17:00. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της σημασίας ολοκλήρωσης των πολιτικών καινοτομίας στην Γαλάζια Ανάπτυξη και η διερεύνηση των ευκαιριών και προκλήσεων που υπάρχουν στο πεδίο αυτό για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας φορέων της Ελλάδας με άλλες χώρες της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς του τετραπλού έλικα που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και την ενσωμάτωση σε αυτούς καινοτόμων λύσεων και δραστηριοτήτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου BLUEAIR, το οποίο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Interreg ADRION και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ. Το έργο αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των πολιτικών καινοτομίας στη Γαλάζια Ανάπτυξη στην μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου μέσα από την κατάρτιση μιας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) σε επίπεδο μακρο-περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να εγγραφείτε εδώ.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ