Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Validation Workshop-Συγκριτική αξιολόγηση Πολιτικών Καινοτομίας στις Μακροπεριοχές/Θαλάσσιες Λεκάνες της Ε.Ε.


Validation Workshop-Συγκριτική αξιολόγηση Πολιτικών Καινοτομίας στις Μακροπεριοχές/Θαλάσσιες Λεκάνες της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://blueair.adrioninterreg.eu/events/benchmarking-of-innovation-policies-in-eu-macroregions-sea-basins-validation-workshop

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ