Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
22/04/2024

Συμμετοχή της Επικ. Καθηγήτριας Δρ. Αναστασίας Χριστοδούλου σε Πάνελ του Συνεδρίου Smart Maritime Network Athens


Η Επικ. Καθηγήτρια Δρ. Αναστασία Χριστοδούλου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά συμμετείχε ως ομιλήτρια στο Συνέδριο Smart Maritime Network Athens, το οποίο διεξήχθη την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 στην Αθήνα. Η Δρ. Χριστοδούλου συνεισέφερε στο πάνελ με τίτλο “Greening the Waves: Exploring Maritime Sustainability”, το οποίο επικεντρώθηκε στα προοδευτικά βήματα προς τη βιωσιμότητα στον ναυτιλιακό τομέα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, η Δρ. Χριστοδούλου και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές συζήτησαν κρίσιμες πτυχές της πράσινης μετάβασης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS), την ανάπτυξη πράσινων διαδρόμων και διάφορες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Το πάνελ επικεντρώθηκε στα εξελισσόμενα νομοθετικά πλαίσια και τις τεχνολογικές καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Αυτή η συμμετοχή όχι μόνο τονίζει την δέσμευση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά για την περιβαλλοντική διαχείριση στον χώρο της ναυτιλίας αλλά και τον ενεργό του ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της ακαδημαϊκής και βιομηχανικής συνεργασίας.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ