Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Αρχική Σελίδα > Μέλη ΔΕΠ > Αναπληρωτές Καθηγητές

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Ανδρικόπουλος Ανδρέας Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής 606/ΓΛ21 +30 2104142520 apa[at]unipi[dot]gr
Αρτίκης Αλέξανδρος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής 514/ΓΛ21 +30 210 4142539 a[dot]artikis[at]unipi[dot]gr
Λαγούδης Ιωάννης Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής 512/ΓΛ21 +30 210 4142506 ilagoudis[at]unipi[dot]gr