Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Επικοινωνία

ΠΜΣ Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία
Πληροφορίες: Κεντρική Γραμματεία, Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς 1ος όροφος
Τηλέφωνα: 2104142075, 2104142175, 210 414 2397
Tηλέφωνο Γραμματείας στη Γρ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου: 2104142591
Email: port@unipi.gr