Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Δομή Προγράμματος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία».
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρώτη Περίοδος Δεύτερη Περίοδος
Λιμενική Οικονομική και Πολιτική (ECTS 4) Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός (Θαλάσσιος και Χερσαίος) (ECTS 4)
Γαλάζια Ανάπτυξη και Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ECTS 4) Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και Παράκτια ζώνη (ECTS 4)
Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων-το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα (ECTS 4) Ακτοπλοΐα και Νησιωτικές Μεταφορές (ECTS 4)
Θαλάσσια Ρύπανση και Διαχείριση Αποβλήτων (ECTS 3) Οργάνωση και Λειτουργία του Τοπικού Ναυτιλιακού και Λιμενικού Cluster (ECTS 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τρίτη Περίοδος Τέταρτη Περίοδος
(Επιλογή μαθημάτων που συμπληρώνουν τουλάχιστον 15 ECTS)
Διαχείριση Λειτουργιών Λιμένων και Τερματικών Σταθμών (ECTS 4) Θαλάσσιος Τουρισμός και Κρουαζιέρα (ECTS 4)
Βασικές Αρχές Λογιστικής (ECTS 4) Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα-Εφαρμογές στα Λιμάνια (ECTS 4)
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων και Παράκτιας Θαλάσσιας Περιοχής (ECTS 4) Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλεια Λιμένων (ECTS 4)
Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Συμβάσεις Παραχώρησης (ECTS 3) Λιμάνια, Μεταφορές και Εφοδιαστική στην Ε.Ε. (ECTS 4)
Λιμάνι, Πόλη και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ECTS 3)
Πολιτικές Προστασίας των Ωκεανών και θαλασσών στην Ε.Ε. (ECTS 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30