Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Δομή Προγράμματος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία».
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρώτη Περίοδος Δεύτερη Περίοδος
Λιμενική Οικονομική και Πολιτική (ECTS 4)
Μ. Μποϊλέ
Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός (Θαλάσσιος και Χερσαίος) (ECTS 4)
Κ. Χλωμούδης / Χ. Πλατιάς
Γαλάζια Ανάπτυξη και Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ECTS 4)
Φ. Σακελλαριάδου
Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και Παράκτια ζώνη (ECTS 4)
Γ. Δανιήλ
Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων-το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα (ECTS 4)
Κ. Χλωμούδης / Α. Πάλλης
Ακτοπλοΐα και Νησιωτικές Μεταφορές (ECTS 4)
Μ. Μποϊλέ
Θαλάσσια Ρύπανση και Διαχείριση Αποβλήτων (ECTS 3)
Β. Τσελέντης / Β. Μαμαλούκας
Οργάνωση και Λειτουργία του Τοπικού Ναυτιλιακού και Λιμενικού Cluster (ECTS 3)
Ι. Θεοτοκάς / Π. Πάλλης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τρίτη Περίοδος Τέταρτη Περίοδος
(Επιλογή μαθημάτων που συμπληρώνουν τουλάχιστον 15 ECTS)
Διαχείριση Λειτουργιών Λιμένων και Τερματικών Σταθμών (ECTS 4)
Μ. Μποϊλέ
Θαλάσσιος Τουρισμός και Κρουαζιέρα (ECTS 4)
Α. Πάλλης / Κ. Χλωμούδης
Βασικές Αρχές Λογιστικής (ECTS 4)
Β. Ναούμ
Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα-Εφαρμογές στα Λιμάνια (ECTS 4)
Σ. Χατζηνικολάου
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων και Παράκτιας Θαλάσσιας Περιοχής (ECTS 4)
-Β. Τσελέντης / Στυλιάδης Θ.
Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλεια Λιμένων (ECTS 4)
Μ. Καρακασνάκη / Π. Πάλλης
Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Συμβάσεις Παραχώρησης (ECTS 3)
Κ. Χλωμούδης / Π. Πάλλης
Λιμάνια, Μεταφορές και Εφοδιαστική στην Ε.Ε. (ECTS 4)
Ε. Παπαδημητρίου
Λιμάνι, Πόλη και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ECTS 3)
Κ. Χλωμούδης  / Α. Πάλλης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30