Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Θεοτοκάς Γιάννης
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Θεοτοκάς Γιάννης Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 508/ΓΛ21 +30 210 4142521 gtheotokas[at]unipi[dot]gr
Μποϊλέ Μαρία-Πούλια Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 507/ΓΛ21 +30 210 4142514 boile[at]unipi[dot]gr
Πάλλης Θάνος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 506/ΓΛ21 +30 210 4142522 apallis[at]unipi[dot]gr
Παντουβάκης Άγγελος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 504/ΓΛ21 +30 210 4142537 apan[at]unipi[dot]gr
Παπαδημητρίου Ευστράτιος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 510/ΓΛ21 +30 210 4142556 stratos[at]unipi[dot]gr
Πελαγίδης Θεόδωρος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 602/ΓΛ21 +30 210 4142577 pelagidi[at]unipi[dot]gr
Σακελλαριάδου Φανή Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 605/ΓΛ21 +30 210 4142531, +30 210 4142563 fsakelar[at]unipi[dot]gr
Χλωμούδης Κωνσταντίνος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής 608/ΓΛ21 +30 210 4142548 chlom[at]unipi[dot]gr